Určenie hustoty plastelíny - tvorba grafu

Určenie hustoty plastelíny - tvorba grafu