Práca, výkon, energia - neriešené úlohy

 1. Motor výťahu zdvihol teleso do výšky 15 m rovnomerným pohybom a vykonal pritom prácu 7500 J. Vypočítaj hmotnosť telesa.

  Zobraziť výsledok

  Skryť výsledok

 2. Motor výťahu pri jazde rovnomerným pohybom na 5.poschodie vykonal užitočnú prácu 84000 J. Výška jedného poschodia je 4 m. Koľko osôb priemernej hmotnosti 70 kg dopravil hore?

  Zobraziť výsledok

  Skryť výsledok

 3. Aby čerpadlo naplnilo vodojem na 500 hl, musí vykonať prácu 8 MJ. Ako vysoko sa čerpá voda do vodojemu?

  Zobraziť výsledok

  Skryť výsledok

 4. Teleso hmotnosti 10 kg dvíhaš rovnomerným pohybom zvislo nahor. Vykonáš pritom užitočnú prácu 200 J. Do akej výšky si zdvihol teleso?

  Zobraziť výsledok

  Skryť výsledok

 5. Akou rýchlosťou ide kôň, keď ťahá voz po vodorovnej ceste rovnomerným pohybom silou 600 N a keď vykoná za minútu prácu 36 kJ?

  Zobraziť výsledok

  Skryť výsledok

 6. Akú veľkú polohovú energiu má voda s objemom 1m3, ak je zadržaná hrádzou vo výške 20 m nad dnom potoka?

  Zobraziť výsledok

  Skryť výsledok

 7. Generátory elektrárne majú výkon 27 MW. Koľko je to W?

  Zobraziť výsledok

  Skryť výsledok

 8. Koľko robotníkov s výkonom 75 W je potrebných na zdvihnutie baranidla s hmotnosťou 150 kg do výšky 2 m, keď má byť baranidlo zdvihnuté 15-krát za minútu? Aký výkon musí mať motor, ktorý nahradí prácu robotníkov?

  Zobraziť výsledok

  Skryť výsledok

 9. Rovnomerným pohybom silou 150 N bolo zdvihnuté teleso po dráhe 2 m za 10 sekúnd. Aký veľký bol výkon?

  Zobraziť výsledok

  Skryť výsledok

 10. Žeriav rovnomerným pohybom zdvihol náklad 7,5 t do výšky 8 m za 40 sekúnd. Aký je výkon motora?

  Zobraziť výsledok

  Skryť výsledok

  1 2 3 4 5