Práca, výkon, energia - neriešené úlohy

 1. Vrece obilia s hmotnosťou 50 kg bolo zdvihnuté rovnomerným pohybom vo zvislom smere, pritom bola vykonaná práca 2 250 J. Urči dráhu, po ktorej bolo vrece dvíhané.

  Zobraziť výsledok

  Skryť výsledok

 2. Žeriav zdvihol teleso vo zvislom smere po dráhe 12 m rovnomerným pohybom a vykonal prácu 28,8 J. Aká je hmotnosť zdvihnutého telesa?

  Zobraziť výsledok

  Skryť výsledok

 3. Motor výťahu vykonal pri zdvíhaní nákladu rovnomerným pohybom vo zvislom smere po dráhe 15 m prácu 75 kJ. Urči hmotnosť nákladu.

  Zobraziť výsledok

  Skryť výsledok

 4. Motor pracuje so stálym výkonom 0,5 kW za čas 4 hodiny. Akú prácu vykoná?

  Zobraziť výsledok

  Skryť výsledok

 5. Pri pretekoch vzpierač vzoprel teleso s hmotnosťou 130 kg do výšky 1,8 m za 1 s. Urči jeho výkon, ak pohyb telesa považuješ za rovnomerný.

  Zobraziť výsledok

  Skryť výsledok

 6. Pásový dopravník dopraví rovnomerným pohybom piesok s objemom 30 m3 do výšky 6 m
  za 1 h. Aký je jeho výkon? Hustota piesku je 2600 kg/m3.

  Zobraziť výsledok

  Skryť výsledok

 7. Motor s výkonom 4,5 kW vykonal prácu 300 kJ. Aký čas na to potreboval?

  Zobraziť výsledok

  Skryť výsledok

 8. Kabína výťahu bola zdvihnutá z knižného skladu do predajne rovnomerným pohybom po zvislej dráhe. Hmotnosť kabíny bola 100 kg, hmotnosť kníh 200 kg, dráha bola 12 m a pohyb trval 20 s. Aký bol výkon motora?

  Zobraziť výsledok

  Skryť výsledok

 9. Urči hmotnosť vody, ktorá padá každú sekundu vodopádom z výšky 9 m, ak je jeho výkon 66 kW.

  Zobraziť výsledok

  Skryť výsledok

 10. Žeriav s výkonom 4,5 kW zdvihne panel za 3 s do výšky 15 m. Urči hmotnosť panela.

  Zobraziť výsledok

  Skryť výsledok

  1 2 3 4 5