Práca, výkon, energia - neriešené úlohy

 1. Motor žeriava má výkon 0,7848 kW. Akú hmotnosť môže zdvihnúť za 1s do výšky 1/3 m?

  Zobraziť výsledok

  Skryť výsledok

 2. Motor s výkonom 5 kW vykonal prácu 30 000 J. Aký čas na to potreboval?

  Zobraziť výsledok

  Skryť výsledok

 3. Žeriav s výkonom 14,7 kW zdvihol rovnomerným pohybom náklad hmotnosti 7,5 t do výšky 8 m. Aký čas na vykonanie práce potreboval?

  Zobraziť výsledok

  Skryť výsledok

 4. Za aký čas prečerpá čerpadlo vodu s objemom 50 m3 do výšky 15 m, keď je jeho výkon 12,5 kW?

  Zobraziť výsledok

  Skryť výsledok

 5. Akú potenciálnu energiu má 500 litrov vody vo výške 30 m?

  Zobraziť výsledok

  Skryť výsledok

 6. Akú prácu vykonáš, ak zdvihneš tehlu s hmotnosťou 5 kg rovnomerným pohybom zvislo nahor po dráhe 1 m?

  Zobraziť výsledok

  Skryť výsledok

 7. Motor výťahu zdvíha rovnomerným pohybom náklad s hmotnosťou 1 t vo zvislom smere po dráhe 5 m za 10 s. Akú prácu vykoná? Aký je výkon motora?

  Zobraziť výsledok

  Skryť výsledok

 8. Nákladný automobil šiel po vodorovnej ceste 15 minút. Motor auta mal stály výkon 120 kW. Akú veľkú prácu vykonal?

  Zobraziť výsledok

  Skryť výsledok

 9. Teleso s hmotnosťou 0,4 kg máš zdvihnúť zvislo nahor po dráhe 0,2 m rovnomerným pohybom použitím pevnej kladky. Akú prácu vykonáš? Trecie sily zanedbaj.

  Zobraziť výsledok

  Skryť výsledok

 10. Drevorubač ťahá pílu silou 100 N po dĺžke 50 cm. Pri každom pohybe sa píla zareže do hĺbky 3 mm. Akú prácu urobí, keď rozreže kmeň hrúbky 30 cm?

  Zobraziť výsledok

  Skryť výsledok

  1 2 3 4 5