Práca, výkon, energia - neriešené úlohy

 1. Robotník má naložiť na nákladné auto 4 m3 piesku (Ro = 2 600 kg/m3 ). Na lopatu naberie priemerne 3 dm3 piesku a hádže ho 2,4 m vysoko.
  a) Akú prácu musí vykonať?
  b) Akú prácu vykoná, keď na každú lopatu naberie len 2 dm3 piesku?
  c) Akú prácu vykoná bager, ktorý naberie do svojej lyžice 2 m3 piesku?

  Zobraziť výsledok

  Skryť výsledok

 2. Aký je veľký výkon výťahu, ak zdvíha 800 kg rýchlosťou 2,5 m/s?

  Zobraziť výsledok

  Skryť výsledok

 3. Žeriav zdvihol teleso hmotnosti 10000 kg do výšky 10 m za 20 s rovnomerným pohybom. Urči prácu vykonanú žeriavom a priemerný výkon žeriava.

  Zobraziť výsledok

  Skryť výsledok

 4. Akú užitočnú prácu vykonáš, keď vynesieš tri tehly na 2. poschodie t. j. do výšky 10 m? Hmotnosť jednej tehlyje 5 kg.

  Zobraziť výsledok

  Skryť výsledok

 5. Vypočítaj prácu, ktorú vykoná sila 100 N, keď pôsobí na teleso pozdĺž priamej dráhy 5 m a keď smer sily súhlasí so smerom dráhy.

  Zobraziť výsledok

  Skryť výsledok

 6. Hranol položený na vodorovnej doske stola a upevnený na silomer ťaháš rovnomerným pohybom silou 3 N do vzdialenosti 80 cm. Vypočítaj, akú prácu vykonáš.

  Zobraziť výsledok

  Skryť výsledok

 7. Výťahová klietka s hmotnosťou 150 kg dvíha 200 tehál, z ktorých každá má hmotnosť 5 kg do výšky 10 m rovnomerným pohybom. Akú prácu vykoná motor výťahu? Vypočítaj veľkosť užitočnej práce.Koľko % z celkovej práce pripadá na užitočnú prácu?

  Zobraziť výsledok

  Skryť výsledok

 8. Výťahová klietka hmotnosti 100 kg dvíha rovnomerným pohybom 100 tehál, hmotnosť každej z nich je 4 kg. Motor výťahu vykonal pritom neužitočnú prácu 800 J. Do akej výšky dopravoval tehly? Aká bola užitočná práca?

  Zobraziť výsledok

  Skryť výsledok

 9. Akú prácu urobí chlapec hmotnosti 52 kg, keď vystúpi z údolia na kopec, ktorého vrchol je vo výške 500 m nad údolím?

  Zobraziť výsledok

  Skryť výsledok

 10. Akú prácu urobí žeriav, ktorý zdvihol oceľový nosník prierezu 50 cm2 a dĺžky 5 m do výšky 10 m? Hustota ocele je 7800 kg/m3.

  Zobraziť výsledok

  Skryť výsledok

  1 2 3 4 5