Experimentátori

Vitajte priatelia! V tejto časti sa s vami radi podelíme o naše skúsenosti s experimentami. Dúfame, že tak ako priniesli tieto zaujímavé aktivity poučenie a zábavu nám žiakom, tak ju prinesú aj vám. Vytvorili sme ich na krúžku mladých experimentátorov v ZŠ Veľké Uherce pod vedením pána učiteľa Mgr.Stanislava Horvátha. Veríme, že aj vy tu nájdete inšpiráciu pri tvorbe vlastných projektov, zábavu, či poučenie.

  

Polystyrénový model lietadla - 1.časť

    

Polystyrénový model lietadla - 2.časť

Model lietadla
Raketka s kruhovým krídlom
Ultraľahký šarkan
Hydraulické rameno - 1.časť

Hydraulické rameno - 2.časť

Krúžok mladých experimentátorov 2009/2010
Vznášadlo z CD
Drak - optická ilúzia

 

1 2 3 4 5 6 7