Experimentátori

Vitajte priatelia! V tejto časti sa s vami radi podelíme o naše skúsenosti s experimentami. Dúfame, že tak ako priniesli tieto zaujímavé aktivity poučenie a zábavu nám žiakom, tak ju prinesú aj vám. Vytvorili sme ich na krúžku mladých experimentátorov v ZŠ Veľké Uherce pod vedením pána učiteľa Mgr.Stanislava Horvátha. Veríme, že aj vy tu nájdete inšpiráciu pri tvorbe vlastných projektov, zábavu, či poučenie.

Zmrzlina
Ľad bez mrazničky
Vyparovanie
Rozpúšťanie soli
Skupenské premeny
Tučniaci
Raketa na stlačený vzduch - 1.časť
Raketa na stlačený vzduch - 2.časť
Teplovzdušný balón
Krúžok mladých experimentátorov 2008/2009

 

1 2 3 4  5  6 7