Tabuľky

Hustoty kvapalných látok

Názov látky Hustota látky [kg/m3]
acetón 789,9
anilín 1 022
bakelit 1 300
benzín 740
glycerol 1 261
 lieh 814
med 1 417,1
ocot 1 049
olivový olej 910
ortuť 13 579,04
petrolej 760-860
ropa 730-1 000
toluén 867
voda 998

 

Hustoty pevných látok

Názov látky Hustota [kg/m3]
asfalt 1300
azbest 2 100 - 2 800
bakelit 1 300
betón 1 800 - 2 200
bronz 8 700 - 8 900
cín 7 280
cukor 1 600
diamant 3 500
drevo dubové 700 - 1 000
drevo ihličnaté 400 - 600
dural 2 800
guma 1 150 - 1 350
hliník 2 700
korok 200 - 350
kosti 1 700 - 2 000
kremeň 2 600
krieda 1 800 - 2 600
ľad 917
meď 8 930
maslo 920
mosadz 8 600
oceľ 7 400 - 8 000
olovo 11 340
piesok (suchý) 1 500
porcelán 2 400
sklo kremenné 2 200
striebro 10 500
tehla 1 500
zinok 7 130
zlato 19 290
žula 2 600 - 2 900

 

Hustoty plynných látok

Názov látky Hustota [kg/m3]
metán O,67
oxid uličitý 1,98
propán 2,02
vzduch 1,29

 

Merné (hmotnostné) tepelné kapacity látok

Názov látky Hmotnostná tepelná kapacita [kJ/(kg°C)]
acetón 2,16
anilín 2,06
benzín 2,09
cín 0,23
etanol 2,47
glycerol 2,43
hliník 0,90
ľad 2,1
meď 0,38
nikel 0,45
olej ricínový 1,93
olej terpentínový 1,80
olej transformátorový 1,89
olovo 0,13
ortuť 0,14
petrolej 2,14
striebro 0,23
toluén 1,68
voda 4,18
vzduch 1,00
zlato 0,13
železo 0,45

 

Výhrevnosť palív

Palivo Výhrevnosť [kJ/kg]
antracit     18 800 - 32 700
benzín 42 700
benzén 40 200
bután 43 500
drevo (suché) priemerne 16 000
etanol 26 800
koks 30 690
metán 49 610
petrolej 44 400
propán 50 000
svietiplyn 18 800
uhlie hnedé 10 500 - 17 200
uhlie čierne 20 900 - 31 400
vodík 95 500
 

Informačné zdroje

1. Matematické, fyzikálne a chemické tabuľky pre stredné školy, SPN 1989, Jiří Mikulčák, Bohdan Klimeš, Jaromír Široký, Václav Šůla, František Zemánek

2. Fyzika pre 7.ročník základnej školy a 2.ročník gymnázia s osemročným štúdiom , didaktis 2010, Viera Lapitková, Václav Koubek, Milada Maťašovská, Ľubica Morková

3. https://www.converter.cz/tabulky/index.htm

4. https://www.physics.sk/tab.php?x=hustota

 

Tabuľkové hodnoty sú uvádzané pri teplote 20°C a normálnom atmosferickom tlaku.